Khóa tay gạt inox Kick

  • Khóa tay gạt KICK- KN1
  • Khóa tay gạt KICK- K01
  • Khóa tay gạt KICK- KD 05