Home » Tagged "kệ chén dĩa treo inox 304"

Tag Archives: kệ chén dĩa treo inox 304

KỆ CHÉN DĨA BẮT ĐÁY TỦ 1 TẦNG INOX 304

DaiiHuuApril 21, 20180 Comments KỆ CHÉN DĨA BẮT ĐÁY TỦ 1 TẦNG INOX 304

● Nhãn hiệu: ĐẠI HỮU ● Chất liệu : Inox 304 chống rỉ sét ● Kích thước : 800 x 300 mm ●  Sản phẩm được làm 100 % chất liệu inox 304 sáng bóng chống rỉ sét đặc biệt dễ lâu chùi. ...

KỆ CHÉN DĨA BẮT ĐÁY TỦ 2 TẦNG INOX 304

DaiiHuuApril 21, 20180 Comments KỆ CHÉN DĨA BẮT ĐÁY TỦ 2 TẦNG INOX 304

● Nhãn hiệu: ĐẠI HỮU ● Chất liệu : Inox 304 chống rỉ sét ● Kích thước : 800 x 300 mm ●  Sản phẩm được làm 100 % chất liệu inox 304 sáng bóng chống rỉ sét đặc biệt ...

KỆ CHÉN DĨA TREO 1 TẦNG INOX 304

DaiiHuuApril 19, 20180 Comments KỆ CHÉN DĨA TREO 1 TẦNG INOX 304

● Nhãn hiệu: ĐẠI HỮU ● Chất liệu : Inox 304 chống rỉ sét ● Kích thước : 800 x 300 mm ●  Sản phẩm được làm 100 % chất liệu inox 304 sáng bóng chống rỉ sét đặc biệt dễ lâu chùi. ...

KỆ CHÉN DĨA TREO 2 TẦNG INOX 304

DaiiHuuApril 19, 20180 Comments KỆ CHÉN DĨA TREO 2 TẦNG INOX 304

● Nhãn hiệu: ĐẠI HỮU ● Chất liệu : Inox 304 chống rỉ sét ● Kích thước : 800 x 300 mm ●  Sản phẩm được làm 100 % chất liệu inox 304 sáng bóng chống rỉ sét đặc biệt dễ lâu chùi. ...